terminalv2

Rozwiązanie Alfred24

Alfdred24 to szyfrowany serwis Internetowy będący kolektorem wszystkich danych wygenerowanych przez aplikację ALFRED24 Mobilny w trakcie
procesów logistycznych z udziałem MW.

Jest dedykowany wszystkim podmiotom zużywającym w sowim procesie gospodarczym materiały wybuchowe a w szczególności dla kopalń, firm wyburzeniowych ale również dla podmiotów produkujących i handlujących materiałami wybuchowymi. Każda osoba fizyczna uczestnicząca w procesie logistycznym obrotu MW jest w pełni identyfikowalna a informacja o jej czynnościach zostaje na trwale zarejestrowana przez aplikację;

Jak działa Alfred24?

Do serwisu dostęp mają jedynie osoby uprawnione przez przedsiębiorcę korzystającego z serwisu. W ramach danych gromadzonych na tej platformie przedsiębiorca górniczy, jego służby techniczne (KRZ, Inżynierowie Strzałowi, itp.) mogą w jasny i przejrzysty sposób raportować stosownym organom (OUG, Policja, CBA, itp.) informacje o zakupionych i zużytych mw (zgodnie z rozporządzeniem o Rejestrze Jednoznacznych Oznaczeń tj.: co, kto, gdzie, kiedy) jak również uzyskać informacje o kosztach związanych ze zużycie MW na kopalni/wyrobisku/oddziale.

Dodatkowo elastyczność platformy i sposób gromadzenia w niej danych umożliwia prowadzenie prócz Rejestru Jednoznacznych Oznaczeń dokumentacji w zakresie zużytych środków strzałowych na zakładzie górniczym w postaci elektronicznej książki obrotu środkami strzałowymi na zakładzie górniczym (do czasu zmian w stosownych przepisach w obszarze prawa górniczego i geologicznego, która umożliwi taką ewidencję, stosowanie takiego rozwiązania wymaga uzyskania zgody UG).

Interfejs platformy zapewnia możliwość dowolnego raportowania zgromadzonych danych. Filtrować możemy wg daty, dostawy czy osób ujętych w procesie logistycznym obrotu MW. Serwis pozwala na zastosowanie dowolnego szablonu raportu uzgodnionego wcześniej z Klientem serwisu.

Proponowane przez nas rozwiązanie realizuje w pełni obowiązki ciążące na takim przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ewidencji materiałów wybuchowych oraz rejestru jednoznacznych oznaczeń.
Uzupełnieniem rozwiązania systemowego pod marką ALFRED24 jest dodatkiem Modułu Handel systemu ERP enova365.
Rejestr Jednoznacznych Oznaczeń jest połączony z systemem ERP Alfred dla enova365.

A jeśli chodzi o użytkowanie rozwiązania Alfred24 to zapraszamy do pobrania i zapoznania się z instrukcją, którą możecie pobrać klikając tutaj.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Alfred24?

Oto co zapewnia nasze rozwiązanie(gdy posiadamy zainstalowaną Aplikację mobilną alfred na urządzeniu przenośnym typu tablet):

 

obrazek

łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, pozbawiony wszelkich udziwnień i zdobników tak by praca z aplikacją w warunkach polowych (wyrobisko, teren prac wyburzeniowych) była maksymalnie intuicyjna;

bezpieczny, oparty o identyfikatory RFID, sposób rozpoznawania osób uczestniczących w procesie wydawania, przyjmowania i zużywania
materiałów wybuchowych.

bezprzewodowy, oparty o Internet, przekaz informacji o odebranych/zużytych materiałach wybuchowych, osobach uczestniczących w procesie wydawani/przyjmowania mw do zużycia, czasie, miejscu oraz kosztach (w przypadku współpracy w enova365Alfred) tej operacji, do serwisu Internetowego ALFRED24.pl celem trwałego, nieedytowalnego zapisu zgodnie z obowiązującym prawem.

Jednoznaczny rejestr materiałów wybuchowych i środków inicjujących z możliwością prowadzenia:

•Ewidencji Obrotu materiałami wybuchowymi.

•Książką obrotu środkami strzałowymi w zakładzie górniczym.

•Ewidencji Obrotu broni i amunicji.

Kontakt

INFORMER IT Solutions
ul.Wolności 66, 58-500 Jelenia Góra
+48 75-76-79-644
NIP 611-101-45-63
biuro@informer.info.pl

obrazek

Nasza lokalizacja

Wolności 66, 58-500 Jelenia Góra